Sürdürülebilirlik ve kaynak konusundaki bilinçli davranışı HARO'nun günlük yaşamını belirler.

İnsan ve doğa sevgisinden

Sürdürülebilirlik, şirketimizin 150 yıldan uzun tarihindeki en önemli faktörlerden biridir.

Doğanın bize bahşettiği en muhteşem kaynaklardan biriyle çalışıyoruz: ahşap ham maddesi. Doğanın bize verdiği bu hediyeye karşılık olarak çevremize dikkat ediyor, onu koruyor ve gelecek nesillerin yarınları için kalıcı olarak muhafaza ediyoruz.

PEFC sertifikalı ahşap ve orman ürünleri sanayisinden ahşap

Kullandığımız ahşap PEFC sertifikalı ahşap ve orman ürünleri sanayiinden gelir. PEFC; sürdürülebilir, çevre bilincine sahip bir orman yönetimini sağlamaya yönelik şeffaf ve bağımsız bir sistemdir ve bu açıdan "ormanlar için TÜV" olarak nitelendirilebilir. Sertifikalandırma sıkı yönetmelikler uyarınca, bağımsız ve küresel olarak gerçekleştirilir. En önemli kriter daima şudur; belli bir ormandan elde edilen ahşap miktarı, o ormanda büyümekte olan ağaçlardan daha fazla olamaz.

PEFC sertifikalı ahşap ve orman ürünleri sanayisinden ahşap

Tüm değer yaratma zinciri boyunca sürdürülebilirlik

Çevre koruma, şirketimizde değer yaratma zincirinin her adımında daima yer almıştır. Her şey kullandığımız ham maddelerle başlar: Optimum ham madde verimine inanıyoruz ve geri dönüştürme yasasının gereklerini en iyi şekilde karşılamaya her zaman özen gösteriyoruz. En modern üretim teknolojilerimiz, önemli çevresel unsurları üretimin her aşamasına dahil eder ve böylece son derece sürdürülebilir ve çevre dostu süreçlere katkıda bulunur. Üretimimiz sırasında oluşan ahşap atıklarını 1971 yılından beri çevre dostu yeşil elektrik üretimi için kullanıyoruz. Bundan yalnızca şirketimiz yararlanmıyor. Bu enerjiyi genel şebekeye vererek bölgemizdeki yenilenebilir enerji oranını da arttırıyoruz.

Tüm değer yaratma zinciri boyunca sürdürülebilirlik

Su gücünden elektrik

Şirket arazimizde bir de hidroelektrik güç santrali bulunuyor. Böylece, enerji üretimi için çevre dostu ve sürdürülebilir bir başka kaynaktan daha yararlanmış oluyoruz.

Su gücünden elektrik

Olağanüstü çevre bilinci

Sürdürülebilir bir gelişim, çevre dostu ticaret, doğanın uzun soluklu korunması ve çevremiz ile toplumumuza karşı hissettiğimiz büyük sorumluluk, aldığımız tüm kararlardaki en önemli kriterlerdir. Şirketimizle tanışan her bir çalışan ve iş ortağı bunları deneyimler. Şirketleri çevre koruma konusundaki taahhütlerine göre değerlendiren önemli kuruluşlar da bu gerçeğin farkındadır. Henüz 1998 yılında Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, ahşap işleme endüstrisinde ilk sürdürülebilir şirketlerden biri olarak DIN EN 14001 uyarınca sertifikalandırıldı ve AB Çevre Denetimi'ne göre denetlendi. Ayrıca ürünlerimiz, federal hükûmetin çevre dostu ürünlere verdiği çevre etiketi olan Mavi Melek sertifikasına sahiptir.

Hikayeden alınacak ders

Çevremiz her şeyimizdir. Yaşadığımız alandır; insanların, hayvanların ve bitkilerin evidir; çocuklarımız ve torunlarımızın geleceğidir. Çevremizi korumak için sunabileceğimiz büyük veya küçük her katkı en önemli önceliğimizdir. Bu yüzden işlerimizi daima sorumlu bir şekilde çevre bilinciyle ve gelecek odaklı yürütüyoruz.

Sonuç olarak Hamberger markasının tüm ürünlerinin, en yüksek hedeflerimizi taşıdığından emin olabilirsiniz:

  • Kaynakların verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanımı
  • Özenle seçilmiş ham maddeler
  • Kısa nakliyat rotası
  • Maksimum enerji verimliliği
  • Çevreyi kirleten maddelerin kullanımının bırakılması
  • Çevreyle ilgili tüm şartlarla uyum
Olağanüstü çevre bilinci
Özenle seçilmiş ham maddeler
Geri devam

We have noticed that you are from the following country: United States
Would you prefer to use the English language version?

Yes, please! No, thank you!

Pencereyi kapatmak için buraya tıklayın.
Ürün sepetinden çıkar

Sepetinizdeki ürün silindi

Ürün sepetine ekle

Sepetinize ürün eklendi