Trajnost in zavestno ravnanje z viri sta za podjetje HARO bistvenega pomena.

Trajnostni razvoj in okolje

Trajnostni razvoj že 150 let določa naše ravnanje

Če kdo, tako kot mi, izdeluje proizvode iz naravnih materialov, ne more delati zoper naravo, ampak z njo. Naša 150-letna zgodovina podjetja je dobro znamenje, kako trajnostno ravnanje vpliva na vsakodnevno prakso. Naši certifikati dokazujejo našo resnično zavezanost na tem področju: Les, ki ga uporabljamo, ima certifikat PEFC, kar pomeni, da je pridobljen v trajnostnem gozdarstvu. Konkretno uporabljamo pretežno domači les in pri tem zaradi krajših transportnih poti občutno manj onesnažujemo okolje. Dve tretjini smrek, ki se uporabljajo za podkonstrukcije za HARO PARKETT, je celo iz naše regije.

Naše najsodobnejše proizvodne tehnologije so tudi korak v pravo smer z okoljskega vidika: zagotavljamo lahko visok izkoristek surovin in ne zapravljamo dragocenih virov. Naše trajno usmerjeno razmišljanje se kaže tudi pri oskrbi z energijo: že od leta 1971 koristimo lesne odpadke iz svoje proizvodnje za ustvarjanje ekološkega električnega toka, ki ga ne uporabljamo samo za svoje podjetje, ampak ga napajamo tudi v javno omrežje. Še več, za okolju prijazno pridobivanje električnega toka uporabljamo tudi svojo lastno vodno elektrarno na ozemlju tovarne. Leta 1998 je bilo podjetje Hamberger certificirano kot eno od prvih podjetij v lesnopredelovalni industriji po standardih DIN EN 14001 in EU Öko-Audit: Okolju prijazno znanje in sposobnosti podjetja z regionalnimi koreninami in dolgo tradicijo, ki ga lahko pri proizvodih prepoznate že na prvi pogled s certifikatom okoljskega označevanja »Modri angel«.

V podjetju Hamberger Flooring GmbH & Co. KG se zavezujemo,

  • da bomo pri svojem vsakdanjem delu skrbeli za največjo možno energetsko učinkovitost.

  • da bomo preprečevali nepotrebne poti transporta.

  • da bomo pomembne vire uporabljali čim bolj učinkovito in zavedno.

  • da bomo izredno skrbno izbirali primerne surovine za izdelke.

  • da se bomo povsem odpovedali uporabi okolju škodljivih snovi.

  • da bomo strogo upoštevali vse okoljske zakonske predpise.

Play Celenio by HARO
Kliknite tukaj, da se okno zapre.

We have noticed that you are from the following country: United States
Would you prefer to use the English language version?

Yes, please! No, thank you!

Kliknite tukaj, da se okno zapre.