Parkiet HARO oferuje najwyższy komfort chodzenia.

Przepisy prawne dotyczące ochrony danych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną Web. Ochrona Państwa sfery prywatnej jest priorytetem dla firmy Hamberger Flooring GmbH & Co. KG. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych
Mogą Państwo odwiedzać naszą stronę, bez konieczności pozostawiania danych personalnych. Zapisywane są jedynie – nawet gdy wizyta na stronie nastąpiła poprzez linki newslettera – dane dostępu nieodnoszące się do osoby, takie jak np.
- nazwa dostawcy usługi internetowej
- strona, z której nastąpiło przekierowanie
- nazwa wymaganego pliku.

Pobieramy, zapisujemy i opracowujemy Państwa dane w celu realizacji zakupu i ewentualnie późniejszych czynności reklamacyjnych oraz w celach reklamowych. Dane personale są pobierane, jeżeli zostaną nam przez Państwa dobrowolnie udostępnione w ramach zamówienia towarów lub otwarcia konta klienta czy też w przypadku rejestracji dotyczącej naszego Newsletter.

Prawo do wycofania zgody na wykorzystywanie danych do celów reklamowych lub badania rynku i opinii publicznej
Przysługuje Państwu naturalnie prawo do wycofania w każdym momencie zgody na dalsze wykorzystywanie Państwa danych do celów reklamowych i marketingowych – nawet gdy prawnie jest to dopuszczalne bez Państwa zgody (np. reklama pocztowa) – na podstawie zwykłej informacji przesłanej do nas, która nie oznacza dla Państwa innych kosztów oprócz tych ustalanych za przekazanie informacji zgodnie z taryfami podstawowymi. Niniejsza informacja nie stanowi wyrażenia zgody z Państwa strony na wykorzystywanie Państwa danych do celów reklamowych. Przekazywanie nam Państwa danych personalnych odbywa się w ramach realizacji świadczeń powiązanych z Państwa zleceniem.
W razie zastrzeżeń dotyczących przetwarzania Państwa danych można w każdym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie, wysyłając e-mail na adres info@haro.de lub pisemnie na adres Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, Rohrdorfer Str. 133, 83071 Stephanskirchen.

Prawo dostępu do danych
Zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych przysługuje Państwu prawo do otrzymywania nieodpłatnych informacji dotyczących zapisanych danych oraz w razie konieczności prawo do poprawy, zablokowania lub anulowania niniejszych danych. Po przesłaniu na adres e-mail info@haro.de lub adres Hamberger Flooring GmbH& Co. KG, Rohrdorfer Str. 133, 83071 Stephanskirchen pisemnego zapytania mogą Państwo uzyskać informacje dotyczące Państwa danych zapisanych w firmie Hamberger Flooring GmbH & Co. KG oraz poprawienia, skasowania lub zablokowania wymaganych danych.

Reklama e-mail (wraz z rejestracją dla newslettera)
Jeżeli zarejestrują się Państwo jako nabywcy newslettera, Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany do celów reklamowych do momentu wyrejestrowania. Rezygnacja jest w każdym momencie możliwa i nie oznacza dla Państwa innych kosztów oprócz tych ustalanych za przekazanie informacji zgodnie z taryfami podstawowymi.

Zastosowanie ciasteczek (cookies)
Na naszej stronie Web wykorzystujemy tak zwane ciasteczka (cookies). Ciasteczka (cookies) są małymi plikami, które zapisywane są na Państwa komputerze i które umożliwiają zapisywanie określonych ustawień i danych koniecznych do wymiany danych z Państwa systemem poprzez wykorzystywaną przeglądarkę. Taki zapis pomaga nam w odpowiednim tworzeniu strony Web, zgodnie z Państwa oczekiwaniami i ułatwia Państwu korzystanie ze strony poprzez to, że przykładowo określone dane, przekazane przez Państwa, nie muszą być stale wprowadzane na nowo. Państwa przeglądarka dopuszcza ograniczone ustawienia w zakresie stosowania ciasteczek, przy czym może to skutkować tym, że nasza oferta nie będzie dla Państwa dostępna lub będzie dostępna w ograniczonym zakresie. Ciasteczka można także skasować.

Ciasteczka w obrębie sesji
Niniejsze ciasteczka kasowane są po zamknięciu Państwa przeglądarki.

Ciasteczka trwałe
Wprowadzane są ciasteczka, które pozostają na dysku twardym Państwa komputera. Okres ich ważności ustawiony jest na datę w przyszłości, co pozwala Państwu na wygodne korzystanie ze stron Web. W trakcie kolejnej wizyty rozpoznawane jest automatycznie, że odwiedzaliście już Państwo naszą stronę oraz jakie dane i ustawienia są dla Państwa preferencyjne (tak zwane trwałe ciasteczka)

Więcej informacji dotyczących ciasteczek można znaleźć w tym miejscu: https://www.haro.com/en/cookies.php

Bezpieczeństwo danych
Państwa dane w zakresie płatności są kodowane w ramach procedury zamawiania i przekazywane przez Internet. Zabezpieczamy naszą stronę Web i pozostałe systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą danych, zniszczeniem, dostępem, zmianą i przetwarzaniem danych przez osoby niepowołane. Zwracamy uwagę, iż powinni Państwo zawsze traktować swoje dane dostępu poufnie i zamykać okno przeglądarki, gdy kontakt z nami zostanie zakończony, zwłaszcza gdy komputer wykorzystywany jest przez inne osoby.

Osoba do kontaktu kompetentna ds. ochrony danych
W razie pytań dotyczących pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, uzyskiwania informacji, poprawy, blokady lub skasowania danych oraz wycofania zgody prosimy o kontaktowanie się z osobą upoważnioną w zakresie ochrony danych:

Dipl.-Inf.(FH) Tim Prinz, Prinz Service & Entwicklung UG
Liebigstr. 9, 91166 Schwabach
E-Mail: datenschutzbeauftragter@hamberger-flooring.de

Informacje dotyczące wtyczek / sieci społecznościowych:
Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową i sprawić, by była przyjazna w obsłudze, współpracujemy z wybranymi partnerami kooperacyjnymi (Facebook, Twitter, Google). Niniejsze platformy mogą być powiązane poprzez wtyczki z naszą stroną internetową, które rozpoznawalne są poprzez podświetlane logo. Jeżeli wywołają Państwo stronę internetową naszej prezentacji internetowej, która zawiera niniejszą wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami tego zewnętrznego partnera kooperacyjnego. Służy to przede wszystkim prezentacji treści takiej wtyczki. Treść tej wtyczki jest przekazywana bezpośrednio od zewnętrznego partnera kooperacyjnego do Państwa przeglądarki i włączana do strony internetowej. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych, które pobierane są za pomocą niniejszej wtyczki i informujemy Państwa zgodnie z naszym własnym stanem wiedzy, że: Partner kooperacyjny regularnie ustala Państwa adres IP i pozostałe dane dotyczące urządzenia. Poza tym otrzymuje on informacje, że użytkownik posiadający określony adres IP w danym momencie odwiedza naszą stronę internetową. Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani poprzez swoje konto użytkownika u danego zewnętrznego partnera kooperacyjnego, może on przyporządkować wizytę na naszej stronie internetowej do Państwa konta użytkownika. Jeżeli nie chcą Państwo, aby te informacje łączone były z kontem użytkownika, należy przed wizytą na naszej stronie internetowej wylogować się z danego konta. W przypadku interakcji z wtyczką, np. po naciśnięciu przycisku „Lubię to” na Facebooku lub w razie pozostawienia komentarza, odpowiednie informacje z przeglądarki przekazywane są do partnera kooperacyjnego i tam zapisywane. W określonych warunkach partner kooperacyjny może także zapisać na Państwa komputerze ciasteczka, które zostaną skasowane po zamknięciu przeglądarki. W ustawieniach przeglądarki mogą Państwo sami zadecydować, czy ciasteczka mogą być zapisywane czy też nie. Informujemy, że serwery partnerów kooperacyjnych mogą znajdować się w USA lub innych pozaeuropejskich krajach. Obowiązujące tam przepisy dotyczące ochrony danych mogą odbiegać od niemieckiej podstawy prawnej np. w odniesieniu do policyjnych lub urzędowych uprawnień w zakresie dostępu. Cel i zakres pobierania danych zewnętrznych partnerów kooperacyjnych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych, a także powiązane prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony Państwa sfery prywatnej można znaleźć w informacjach dotyczących ochrony danych danego partnera kooperacyjnego, które powiązane są poprzez link na jego stronie internetowej. W razie pytań dotyczących pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania danych przez partnerów kooperacyjnych oraz w przypadku chęci uzyskania informacji, zablokowania, poprawienia lub skasowania danych, można porozumieć się z partnerem kooperacyjnym, korzystając z podanego adresu do kontaktu.

Webtracking-Tool
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, działu analizy Web firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę użytkowania strony internetowej przez użytkownika. Informacje stworzone przez cookie, dotyczące Państwa użytkowania tej strony internetowej, przekazywane są na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku uaktywnienia anonimowości adresu IP na tej stronie Web Państwa adres IP zostaje jednakże wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o europejskim obszarze gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przekazywany jest na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie użytkownika tej strony Web Google korzysta z tych informacji do oceny stopnia korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów w zakresie aktywności strony internetowej oraz do innych świadczeń powiązanych z wykorzystywaniem stron internetowych i wykorzystaniem Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Można zapobiec zapisywaniu cookies poprzez odpowiednie ustawienie Państwa oprogramowania przeglądarki; wskazujemy jednakże na fakt, że w takiej sytuacji nie będą Państwo ewentualnie mogli korzystać w pełnym zakresie z wszelkich informacji tej strony Web.

Dodatkowo można zapobiec przekazywaniu do Google danych tworzonych poprzez ciasteczka i odnoszących się do Państwa korzystania ze strony Web (wraz z Państwa adresem IP) oraz opracowywaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie Browser-Plugin (wtyczka programowa) dostępnej pod podanym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

» Google Prywatność i warunki

Firma Hamberger Flooring GmbH & Co. KG wykorzystuje w celu ochrony swoich użytkowników Google Analytics funkcję _anonymizeIp(). Wraz z wprowadzeniem tej funkcji dodatkowej przed każdym dalszym przetworzeniem adresu IP kasowane jest 8 ostatnich bitów. W ten sposób utrudniana jest identyfikacja osoby odwiedzającej stronę internetową. Możliwa pozostaje tylko globalna lokalizacja.

Stan: 30.05.2016

Aby zamknąć okno, należy kliknąć w tym miejscu.

We have noticed that you are from the following country: United States
Would you rather use the German language version?

Yes, please! No, thank you!

Aby zamknąć okno, należy kliknąć w tym miejscu.