Widok z perspektywy lotu ptaka na teren firmy HARO w Stephanskirchen koło Rosenheim.

Przepisy prawne dotyczące ochrony danych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową i naszymi produktami. Ochrona Państwa sfery prywatnej jest priorytetem dla firmy Hamberger Flooring GmbH & Co. KG.
Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.


1. Jednostka odpowiedzialna i dane do kontaktu:

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie jest firma Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, która przetwarza dane przekazane przez klientów zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia podstawowego o ochronie danych (zwanego w dalszej części DSGVO).
Dane do kontaktu z jednostką odpowiedzialną są następujące:
Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Rohrdorfer Str. 133
83071 Stephanskirchen
Niemcy
Firma Hamberger Flooring GmbH & Co. KG reprezentowana jest przez wspólnika osobiście odpowiedzialnego / komplementariusza: Hamberger Flooring Geschäftsführungs GmbH, Rohrdorfer Strasse 133, 83071 Stephanskirchen, Niemcy, która reprezentowana jest przez prezesów: Peter Hamberger, dr Peter M. Hamberger, Uwe Eifert, Michael Paringer.
Formularz kontaktowy
[email protected]
Hotline: +49 (0) 8031 – 700714
(poniedziałek – czwartek 8:30 – 12:00 | 13:00 – 16:00 i piątek 8:30 – 12:00)
Faks: +49 (0) 8031 – 700199

2. Dane dostępu i hosting                 Mogą Państwo odwiedzać naszą stronę Web, bez konieczności pozostawiania danych personalnych.

Przy każdym otwarciu strony Web serwer zapisuje automatycznie jedynie tak zwany plik Log serwera, który zawiera np. nazwę wymaganego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę otwarcia strony, przetransmitowaną ilość danych i provider (dane dostępu) oraz dokumentuje niniejsze otwarcie strony.


Dane dostępu oceniane są wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego działania strony oraz dla ulepszenia danej oferty. Zgodnie z art. 6, ustęp 1, str. 1 lit. f DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) stanowi to postawę dla naszego uprawnionego interesu, jakim jest właściwa prezentacja naszej oferty. Aby zagwarantować Państwu roszczenie o ochronę danych, wszystkie dane dostępu kasowane są najpóźniej po upływie siedmiu dni od zakończenia Państwa wizyty na stronie.


Usługi świadczone przez oferentów trzecich w ramach Hotline

Oferent trzeci realizuje w ramach przetwarzania na nasze zlecenie  świadczenia dotyczące hostingu i prezentacji strony Web. Stanowi to postawę dla naszego uprawnionego interesu, jakim jest właściwa prezentacja naszej oferty. Wszystkie dane, które pobierane są zgodnie z opisem poniżej w ramach użytkowania niniejszej strony Web lub przewidzianych na niej formularzy w sklepie online, przetwarzane są na jego serwerach. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie we wskazanym w tym miejscu zakresie.

Siedziba tego usługodawcy znajduje się w obrębie kraju przynależącego do Unii Europejskiej lub europejskiego obszaru gospodarczego.


3. Pobieranie i wykorzystywanie danych w ramach realizacji umowy i w trakcie tworzenia konta klienta

Pobieramy dane osobowe, które przekazujecie nam Państwo dobrowolnie w trakcie składania zamówienia, przy nawiązywaniu kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub drogą mailową) lub w trakcie tworzenia konta klienta. Pola obowiązkowe są stosownie oznakowane, ponieważ w takich przypadkach podanie niniejszych danych jest bezwzględnie konieczne dla realizacji umowy lub opracowania procedur wymaganych do nawiązania kontaktu lub utworzenia konta klienta, a Państwo bez podania tych danych nie możecie zrealizować zamówienia i/lub zakończyć tworzenia konta lub nawiązywać kontaktu. W każdym formularzu podano, jakie dane są pobierane. Przekazane nam przez Państwa dane wykorzystujemy zgodnie z art. 6, ustęp 1 str. 1 lit. b DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) do realizacji umowy i opracowania Państwa pytań. Po całkowitym zrealizowaniu umowy lub skasowaniu Państwa konta klienta Państwa dane wykorzystywane są do dalszego przetwarzania tylko w sposób ograniczony, a po upływie okresów przechowywania danych, wynikających z przepisów podatkowych i handlowych zostają skasowane, o ile nie wyrazicie Państwo jednoznacznej zgody na dalsze wykorzystywanie tych danych, lub gdy nie zastrzeżemy sobie wykraczającego poza podany zakres wykorzystania danych, które możliwe jest ustawowo i o którym Państwa niniejszym informujemy. Skasowanie Państwa konta klienta jest możliwe w każdym momencie i może zostać zrealizowane albo poprzez wysłanie informacji na podany poniżej adres do kontaktu lub poprzez funkcję, przewidzianą na koncie klienta.


4. Przekazywanie danych

Zgodnie z art. 6, ustęp 1 str. 1 lit. b DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) przekazujemy Państwa dane w celu realizacji umowy przedsiębiorstwu podanemu w dokumencie dostawy, o ile jest to konieczne dla dostawy zamówionych towarów. W zależności od tego, jakiego dostawcę usług płatniczych wybierzecie Państwo w procesie zamówienia, w celu realizacji płatności przekazujemy pobrane w tym zakresie dane danej instytucji kredytującej i ew. przez nas wybranemu dostawcy usług płatniczych lub wybranemu operatorowi płatności. Wybrani dostawcy usług płatniczych częściowo sami pobierają niniejsze dane, o ile założycie Państwo stosowne konto. W takim przypadku w ramach procesu zamawiania musicie się Państwo logować za pomocą Państwa danych dostępu dla danego dostawcy usług płatniczych. Obowiązuje w tym zakresie oświadczenie dotyczące ochrony danych danego dostawcy usług płatniczych.

Przekazywanie danych osobowych niniejszemu przedsiębiorstwu odbywa się jedynie w ramach procedur umożliwiających realizację umowy.


Przekazywanie danych dostawcy usług przewozowych

O ile udzielicie nam Państwo w ramach Państwa zamówienia swoją jednoznaczną zgodę, to zgodnie z art. 6, ustęp 1 str. 1 lit. a DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) przekazujemy Państwa adres e-mail wybranemu dostawcy usług przewozowych, co pozwala na śledzenie przesyłki i stanowi podstawę informacji o dostawie lub uzgodnienia kontaktu z Państwem przed dostawą.


Zgodę można cofnąć w każdym momencie wysyłając wiadomość na podany poniżej adres kontaktowy lub bezpośrednio do dostawcy usług przewozowych, kontaktując się z nim na podany poniżej adres do kontaktu. Po wycofaniu zgody kasujemy wszystkie podane dane, o ile nie wyrazicie Państwo jednoznacznej zgody na dalsze wykorzystywanie tych danych, lub gdy nie zastrzeżemy sobie wykraczającego poza podany zakres wykorzystania danych, które możliwe jest ustawowo i o którym Państwa niniejszym informujemy.


United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG

Görlitzer Straße 1

41460 Neuss

Niemcy

https://www.ups.com/upsemail/input?loc=de_DE


5. Newsletter wysyłany drogą mailową i reklama wysyłana pocztą wraz z rejestracją dla Newsletter

Jeżeli zarejestrujecie się Państwo w ramach naszego Newsletter, wykorzystujemy konieczne lub odrębnie przekazane przez Państwa dane w celu regularnej wysyłki naszego Newsletter drogą mailową, co realizowane jest na podstawie zgody wystawionej według 6, ustęp 1 str. 1 lit a DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).

Rezygnacja z Newsletter jest możliwa w każdym momencie i może zostać zrealizowana albo poprzez wysłanie informacji na podany poniżej adres do kontaktu lub poprzez przewidziany w tym celu link, podany w Newsletter. Po rezygnacji kasujemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrazicie Państwo jednoznacznej, kolejnej zgody na dalsze wykorzystywanie tych danych w innym celu, lub gdy nie zastrzeżemy sobie wykraczającego poza podany zakres wykorzystania danych, które możliwe jest ustawowo i o którym Państwa niniejszym informujemy.

Reklama przesyłana drogą mailową bez rejestracji dla Newsletter i Państwa prawo do sprzeciwu

Jeżeli uzyskamy Państwa dres e-mail w związku ze sprzedażą towaru lub usługi, a Państwo nie sprzeciwicie się tej procedurze, zastrzegamy sobie prawo do regularnego przesyłania Państwu droga mailową na podstawie § 7, ustęp 3 UWG (ustawy o nieuczciwej konkurencji) ofert dotyczących produktów podobnych do właśnie zakupionych, pochodzących z  naszego asortymentu. Stanowi to postawę dla naszego uprawnionego interesu, jakim jest stosowne informowanie i zachęcanie naszych klientów poprzez reklamę.

W każdym momencie możecie się Państwo sprzeciwić takiemu wykorzystywaniu Państwa adresu e-mail, przesyłając stosowną informację na podany poniżej adres do kontaktu lub poprzez przewidziany w tym celu link, co nie będzie związane z innymi dodatkowymi kosztami, wykraczającymi poza koszty związane z transmisją.

Newsletter wysyłany jest w ramach przetwarzania na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy w związku z tym Państwa adres e-mail.

Siedziba tego usługodawcy znajduje się w obrębie kraju przynależącego do Unii Europejskiej lub europejskiego obszaru gospodarczego.


Reklama przesyłana drogą pocztową i Państwa prawo do sprzeciwu

Poza tym zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania Państwa imienia i nazwiska oraz Państwa adresu pocztowego dla własnych celów reklamowych, np. do wysyłki pocztą interesujących ofert i informacji dotyczących naszych produktów. Stanowi to postawę dla naszego uprawnionego interesu, jakim jest właściwe informowanie i zachęcanie naszych klientów poprzez reklamę, zgodnie z art. 6, ustęp 1 str. 1 lit. f DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).


6. Wykorzystywanie danych przy realizacji płatności, rachunku

W przypadku wyboru rodzaju płatności jakim jest „Rachunek” oraz udzielenia stosownej, wymaganej w tym zakresie zgody, chronionej prawem o ochronie danych zgodnej z art. 6, ustęp 1 str. 1 lit. a DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, adres IP, zwrot grzecznościowy) wraz z danymi koniecznymi do realizacji transakcji (artykuł, kwota rachunku, wymagalność, kwota łączna, numer rachunku, data zamówienia) przekazywane są w celu realizacji niniejszej płatności do naszego partnera, zgodnego w wyborem klienta, którym jest:

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg.

W celu potwierdzenia tożsamości lub kondycji finansowej klienta nasz parter przeprowadza wywiad i wyszukuje informacje w publicznie dostępnych bazach danych oraz jednostkach informacji kredytowej. Dane dotyczące oferentów, od których uzyskiwane są informacje i ewentualnie dane dotyczące kondycji finansowej prowadzone na podstawie metod matematyczno-statystycznych, oraz dalsze szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych po przekazaniu do naszego partnera

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. dostępne są w ich oświadczeniu dotyczącym ochrony danych, które prezentowane jest w tym miejscu: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE

Otrzymane informacje dotyczące statystycznego prawdopodobieństwa braku płatności nasz parter PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A wykorzystuje w celu podjęcia wyważonej decyzji o uzasadnieniu, wykonaniu lub zakończeniu stosunku umownego. Macie Państwo możliwość poprzez nawiązanie kontaktu z naszym partnerem PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. zaprezentowania swojego punktu widzenia i zaskarżenia decyzji.

Zgoda dotycząca możliwości przekazywania danych, udzielona w ramach procesu zamawiania, może zostać cofnięta w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość, także bez podania powodów.


7. Ciasteczka (cookies) i analiza Web

Aby uatrakcyjnić wizytę na naszej stronie Web i umożliwić korzystanie z określonych funkcji, pozwalających na wyświetlenie odpowiednich produktów lub w celu badania rynku wykorzystujemy na różnych stronach tak zwane ciasteczka (cookies). Stanowi to postawę dla naszego uprawnionego interesu, jakim jest zoptymalizowanie naszej oferty zgodnie z art. 6, ustęp 1 str. 1 lit. f DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych). Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi, które zapisywane są automatycznie na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre ze stosowanych przez nas ciasteczek kasowane są po zakończeniu sesji, a więc po zamknięciu Państwa przeglądarki (tak zwane ciasteczka sesyjne). Inne ciasteczka pozostają w Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki w trakcie kolejnej wizyty (ciasteczka trwałe). Wszystkie ciasteczka, wprowadzane przez tę stronę Web, nigdy nie zawierają danych osobowych i służą wyłącznie do zapisania wybranych przez Państwa produktów w koszyku lub do zapisania preferencji dotyczących produktów.

Czas zapisania niniejszych ciasteczek dostępny jest w zestawieniu ustawień dla ciasteczek Państwa przeglądarki. Możecie Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, że będziecie informowani o wprowadzaniu ciasteczek i będziecie mogli sami decydować o ich przyjęciu lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub ogólnie. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami ciasteczek. Są one opisane w menu pomocniczym każdej przeglądarki, które ułatwi Państwu zmianę ustawień dla ciasteczek. Ustawienia dla poszczególnych przeglądarek dostępne są po kliknięciu właściwego linku:

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html


W przypadku odmowy przyjęcia ciasteczek może zostać ograniczona funkcjonalność tej strony Web.


Więcej informacji dotyczących ciasteczek można znaleźć w tym miejscu: https://www.haro.com/de/cookies.php


Zastosowanie Google (Universal) Analytics do analizy Web

O ile wyraziliście Państwo na to zgodę zgodnie z art. 6 ustęp 1 str. 1 lit. a DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) niniejsza strona Web wykorzystuje do analizy stron Web Google (Universal) Analytics, usługę analizy Web firmy Google LLC (
www.google.de). Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę wykorzystywania strony Web przez Państwa, takie jak ciasteczka. Informacje pobierane automatycznie, dotyczące Państwa użytkowania tej strony internetowej, przekazywane są z reguły na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku uaktywnienia anonimowości adresu IP na tej stronie Web Państwa adres IP zostaje wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o europejskim obszarze gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przekazywany jest na serwer Google w USA i tam skracany. Anonimowy adres IP, przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics, nie jest zasadniczo łączony przez Google z innymi danymi. Po utracie podmiotu świadczenia i zakończeniu stosowania Google Analytics przez nas dane pobrane w związku z opisaną procedurą zostają skasowane.


Siedziba główna Google LLC znajduje się w USA i jest certyfikowana zgodnie z EU-US-Privacy Shield. W tym miejscu dostępny jest aktualny certyfikat. Na podstawie porozumienia pomiędzy USA i Komisją Europejską ta ostatnia ustaliła dla przedsiębiorstwa certyfikowanego zgodnie z Privacy Shield stosowny poziom ochrony danych.


W każdym momencie możecie Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Zapobiega to ustalaniu danych, tworzonych przez ciasteczka i odnoszących się do wykorzystywania strony przez Państwa (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google.


Alternatywnie dla wtyczki przeglądarki można kliknąć niniejszy link, aby zapobiec w przyszłości ustalaniu danych przez Google Analytics na tej stronie Web. Na Państwa urządzeniu końcowym umieszczane jest ciasteczko Opt-Out. Jeżeli skasujecie Państwo swoje ciasteczka, będziecie proszeni ponownie o udzielenie swojej zgody.


8. Social Media PlugIns

Stosowanie Social Plugins  Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest, Xing wykorzystujących „zasadę 2 kliknięć“

Na naszej stronie Web wykorzystywane są tak zwane Social Plugins („Plugins“) portali społecznościowych. Aby zapewnić ochronę Państwa danych w trakcie wizyty na naszej stronie Web, wtyczki te powiązane są ze stroną na „zasadzie 2 kliknięć”. Takie powiązanie gwarantuje, że przy otwarciu strony naszej prezentacji internetowych, które zawierają takie wtyczki, nie jest nawiązywane połączenie z serwerami danego portalu społecznościowego. Dopiero w momencie uaktywnienia wtyczki, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami danego portalu społecznościowego.

Treść danej wtyczki przekazywana jest następnie od właściwego oferenta bezpośrednio do Państwa przeglądarki i łączona ze stroną. Na skutek włączenia wtyczki oferenci otrzymują informację, że Państwa przeglądarka otrzymała polecenie otwarcia odpowiedniej strony naszej prezentacji internetowej, także wtedy, gdy nie posiadacie Państwo profilu u danego oferenta lub nie jesteście tam aktualnie zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) przekazywana jest przez Państwa przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego dostawcy (ew. do USA) i tam zapisywana. Jeżeli wykorzystujecie Państwo wtyczkę, przykładowo poprzez naciśnięcie przycisku „Lubię to” lub „Share”, odpowiednia informacja przekazywana jest także bezpośrednio na serwer dostawcy i tam zapisywana. Informacje te są dodatkowo publikowane na danym portalu społecznościowym i tam wskazywane w Państwa kontaktach. Stanowi to postawę dla naszego uprawnionego interesu, jakim jest zoptymalizowanie wprowadzania naszych produktów na rynek zgodnie z art. 6, ustęp 1 str.1 lit. f DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).

Cel oraz zakres pobierania danych i dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez dostawcę oraz możliwość kontaktu, a także stosowne prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony Państwa sfery prywatnej dostępne są w informacjach dotyczących ochrony danych danego dostawcy:

http://www.facebook.com/policy.php

https://twitter.com/privacy

https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

https://help.instagram.com/155833707900388

https://about.pinterest.com/de/privacy-policyWtyczka video Youtube

Z tą stroną Web zintegrowano treści trzecich oferentów. Treści te udostępniane są przez Google LLC („Oferent”).

YouTube jest usługą Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

W przypadku filmów video, które powiązane są z naszą stroną, uaktywniono poszerzone ustawienie dotyczące ochrony danych. Oznacza to, że żadne informacje dotyczące odwiedzających naszą stronę Web nie są pobierane i zapisywane przez YouTube, chyba, że odtwarzają oni filmy video. Powiązanie filmów video stanowi postawę dla naszego uprawnionego interesu, jakim jest zoptymalizowanie wprowadzania naszych produktów na rynek zgodnie z art. 6, ustęp 1 str. 1 lit. f DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).

Cel oraz zakres pobierania danych i dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez oferenta, a także stosowne prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony Państwa sfery prywatnej dostępne są w informacjach dotyczących ochrony danych firmy Google http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.


Można zapobiec zapisywaniu ciasteczek Google Analytics Tracking poprzez odpowiednie ustawienie Państwa oprogramowania przeglądarki; wskazujemy jednakże na fakt, że w takiej sytuacji nie będą Państwo ewentualnie mogli korzystać w pełnym zakresie z wszelkich informacji tej strony Web.

Dodatkowo można zapobiec przekazywaniu do Google danych tworzonych poprzez ciasteczka i odnoszących się do Państwa korzystania ze strony Web (wraz z Państwa adresem IP) oraz opracowywaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie Browser-Plugin (wtyczka programowa) dostępnej pod podanym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternatywnie dla wtyczki przeglądarki można kliknąć niniejszy link, aby zapobiec w przyszłości ustalaniu danych przez Google Analytics na tej stronie Web. Na Państwa urządzeniu końcowym umieszczane jest ciasteczko Opt-Out. Jeżeli ciasteczka zostaną skasowane, należy ponownie kliknąć link.


9. Google Fonts:

W celu umożliwienia wprowadzania zewnętrznych czcionek poprzez Google Fonts dane osobowe klientów udostępniane są firmie Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Niniejsza strona Web wykorzystuje Google Fonts w celu uaktywnienia zewnętrznych czcionek. Google przekazuje przy tym do dyspozycji czcionki. Jeżeli klient otwiera stronę, wymagane czcionki wprowadzane są do pamięci podręcznej przeglądarki, co pozwala na prawidłowe wskazywanie tekstów i czcionek.

Podczas realizacji tego zadania, informacje standardowe przekazywane przy otwieraniu strony, zwłaszcza adres IP klienta i referrer URL, transmitowane są na serwer Google Inc. Dalsze informacje dostępne są dla klientów na stronie https://developers.google.com/fonts/faq i w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych firmy Google https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Bez zgody klienta dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, chyba, że taka transmisja uwarunkowana jest rozporządzeniem ustawowym.


10. Czas przechowywania danych

W przypadku wypełnienia umowy wraz z pełną zapłatą, dane klienta, które muszą być przechowywane ze względów prawnych, zostają zablokowane. Dane te nie są udostępniane do dalszego wykorzystania. Po upływie ważności przyczyn prawnych zablokowane dane zostają skasowane.

W przypadku, gdy klient korzysta z formularza kontaktowego, dane osobowe wykorzystywane są przez okres opracowywania zapytania. Następnie dane te, które muszą być przechowywane ze względów prawnych, zostają zablokowane. Dane te nie są udostępniane do dalszego wykorzystania. Po upływie ważności przyczyn prawnych zablokowane dane zostają skasowane.

Jednostka odpowiedzialna podlega różnym ustawowym obowiązkom dotyczącym przechowywania i dokumentowania, które wynikają w szczególności z ustawy podatkowej (AO). Podane w niej terminy dotyczące przechowywania i dokumentowania obejmują okres do dziesięciu lat. Okres przechowywania danych uwarunkowany jest dodatkowo także poprzez ustawowe okresy przedawnienia, które zgodnie z kodeksem cywilnym (BGB) wynoszą z reguły trzy lata, w określonych przypadkach mogą jednakże obejmować okres aż do trzydziestu lat.


11. Możliwości kontaktu i Państwa prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, macie Państwo następujące prawa:

- zgodnie z art. 15 DSGVO  (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) prawo do domagania się informacji dotyczącej podanego zakresu przetwarzanych danych osobowych;

- zgodnie z art. 16 DSGVO  (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) prawo do domagania się korekty nieprawidłowo wprowadzonych danych lub uzupełnienia zapisanych u nas danych osobowych;

- zgodnie z art. 17 DSGVO  (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) prawo do domagania się skasowania zapisanych u nas danych osobowych, o ile dalsze przetwarzanie nie jest konieczne

- do realizacji prawa dotyczącego swobodnej prezentacji poglądów i informacji;

- do wypełnienia zobowiązania prawnego;

- z przyczyn, których wymaga interes publiczny;

- do podnoszenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;

- zgodnie z artykułem 18 DSGVO  (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile

- prawidłowość tych danych jest przez Państwa kwestionowana;

- przetwarzanie jest bezprawne, ale Państwo jednakże odmawiacie skasowania danych;

- nie potrzebujemy już niniejszych danych, ale są one konieczne Państwu z powodu podnoszenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub

- zgodnie z art. 21 DSGVO  (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) przedłożyliście Państwo sprzeciw dotyczący przetwarzania danych;

- zgodnie z artykułem 20 DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) prawo do domagania się Państwa danych personalnych, które zostały nam udostępnione, w standardowym formacie maszynowym, możliwym do odczytania lub przekazania innej osobie odpowiedzialnej ;

- zgodnie z art. 77 DSGVO  (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) prawo do złożenia zażalenia w urzędzie nadzorczym. Z reguły możecie Państwo zwrócić się w tym zakresie do urzędu nadzorczego właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub siedziby przedsiębiorstwa.


Osoba do kontaktu ds. ochrony danych

W razie pytań dotyczących pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, uzyskiwania informacji, korekty, blokady lub skasowania danych oraz wycofania zgody prosimy o kontaktowanie się z osobą upoważnioną w zakresie ochrony danych:

mgr (FH) Tim Prinz, Prinz Service & Entwicklung GmbH

Liebigstr. 9, 91166 Schwabach

e-mail: [email protected]


Prawo do sprzeciwu

O ile przetwarzamy Państwa dane w w zakresie naszego uprawnionego interesu zgodnie z opisem podanym powyżej, możecie Państwo przedłożyć sprzeciw przeciwko takiemu przetwarzaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie danych realizowane jest w celach marketingu bezpośredniego możecie Państwo w każdym momencie skorzystać z niniejszego prawa, postępując zgodnie z podanym opisem. Jeżeli natomiast przetwarzanie danych realizowane jest w innych celach, przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu tylko w przypadku występowania powodów, które wynikają z Państwa wyjątkowej sytuacji.


W razie skorzystania przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych w tych celach, chyba że, będziemy w stanie udokumentować ważne powody wymagające ochrony dla takiego przetwarzania, które będą istotniejsze niż Państwa interes, prawa i swobody, lub gdy celem takiego przetwarzania będzie podnoszenie, wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych.


Taka zasada nie obowiązuje w przypadku przetwarzania przewidzianego dla celów marketingu bezpośredniego. W takiej sytuacji Państwa dane osobowe nie będą już dalej przetwarzane.


Stephanskirchen, dnia 24.05.2018 r.

We have noticed that you are from the following country: United States
Would you prefer to use the English language version?

Yes, please! No, thank you!

Aby zamknąć okno, należy kliknąć w tym miejscu.