Parkiet HARO oferuje najwyższy komfort chodzenia.

Przepisy prawne dotyczące ochrony danych

Firma Hamberger Flooring GmbH & Co. KG zobowiązuje się zgodnie z przepisami prawnymi w zakresie ochrony danych do poufnego traktowania Państwa danych.

Państwo jako użytkownik niniejszej strony internetowej wyrażacie zgodę na to, że wprowadzone przez Państwa dane mogą być wykorzystywane przez firmę Hamberger Flooring GmbH & Co. KG w celach doradztwa, przesyłania katalogów, informacji o produktach oraz do celów badania rynku. Przekazywanie danych personalnych osobom trzecim bez Państwa zgody, za wyjątkiem spółek koncernu grupy Hamberger Flooring GmbH & Co. KG i organizacji handlowej Hamberger Flooring GmbH & Co. KG oraz przedstawicielom handlowym wyznaczonym do opieki nad klientami jest wykluczone.

Na żądanie możecie Państwo uzyskać informację w Hamberger Flooring GmbH & Co. KG na temat zgromadzonych danych czy też skorygować je, skasować lub domagać się ich zablokowania. Jeżeli macie Państwo zastrzeżenia co do przetwarzania Państwa danych, w każdym momencie możecie Państwo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail info@haro.com lub pisemnie do Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, Rohrdorfer Str. 133, 83071 Stephanskirchen.

Dotyczy Plugins / sieci społecznościowych:
Aby uatrakcyjnić i ułatwić naszą prezentację internetową dla naszych użytkowników współpracujemy z wybranymi partnerami kooperacyjnymi (np. Facebook, Google, Xing, Twitter, Myspace, itp.). Niniejsze platformy mogą być powiązane poprzez wtyczki z naszą stroną internetową, które rozpoznawalne są poprzez podświetlane logo. Jeżeli wywołacie Państwo stronę internetową naszej prezentacji internetowej, która zawiera niniejszą wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami tego zewnętrznego partnera kooperacyjnego. Służy to przede wszystkim prezentacji treści takiej wtyczki. Treść tej wtyczki przekazywana jest bezpośrednio od zewnętrznego partnera kooperacyjnego do Państwa przeglądarki i włączana do strony internetowej. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych, które pobierane są za pomocą niniejszej wtyczki i informujemy Państwa zgodnie z naszym własnym stanem wiedzy że: partner kooperacyjny regularnie ustala Państwa adres IP i pozostałe dane dotyczące urządzenia. Poza tym otrzymuje on informacje, że użytkownik posiadający określony adres IP w danym momencie odwiedza naszą stronę internetową. Jeżeli jesteście Państwo aktualnie zalogowani poprzez swoje konto użytkownika u danego zewnętrznego partnera kooperacyjnego, może on przyporządkować wizytę na naszej stronie internetowej do Państwa konta użytkownika. Jeżeli nie chcecie Państwo, aby te informacje łączone były z kontem użytkownika, należy przed wizytą na naszej stronie internetowej wylogować się z danego konta. W przypadku interakcji z wtyczką np. po naciśnięciu przycisku „Lubię to“ na Facebooku lub w razie pozostawienia komentarza odpowiednie informacje z przeglądarki przekazywane są do partnera kooperacyjnego i tam zapisywane. W określonych warunkach partner kooperacyjny może także zapisać na Państwa komputerze ciasteczka, które zostaną skasowane po zamknięciu przeglądarki. W ustawieniach przeglądarki możecie Państwo sami zadecydować, czy ciasteczka mogą być zapisywane czy też nie. Informujemy, że serwery partnerów kooperacyjnych mogą znajdować się w USA lub innych pozaeuropejskich krajach. Obowiązujące tam przepisy dotyczące ochrony danych mogą odbiegać od niemieckiej podstawy prawnej np. w odniesieniu do policyjnych lub urzędowych uprawnień w zakresie dostępu. Cel i zakres pobierania danych zewnętrznych partnerów kooperacyjnych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych a także powiązane prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony Państwa sfery prywatnej można znaleźć w informacjach dotyczących ochrony danych danego partnera kooperacyjnego, które powiązane są poprzez link na jego stronie internetowej. W razie pytań dotyczących pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych u partnerów kooperacyjnych oraz w razie informacji, zablokowania, korekty lub skasowania danych możecie Państwo kontaktować się korzystając z adresu kontaktowego podanego w informacjach o ochronie danych danego partnera kooperacyjnego.

Google Analytics:
"Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę Google Inc. („Google“) Google Analytics stosuje tak zwane „cookies”, pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze i umożliwiają analizę użytkowania strony internetowej przez Państwa. Informacje dotyczące użytkowania tej strony internetowej, wygenerowane przez cookie transmitowane są do serwera Google w USA i tam zapisywane. Gooole korzysta z tych informacji do oceny stopnia korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów w zakresie aktywności strony internetowej dla posiadacza strony oraz do innych świadczeń powiązanych z wykorzystywaniem stron internetowych i wykorzystaniem Internetu. Google przekaże te informacje w razie konieczności osobom trzecim, gdy jest to przewidziane prawem oraz w sytuacji, gdy osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google nie połączy w żadnym przypadku Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Można zapobiec zapisywaniu cookies poprzez odpowiednie ustawienie Państwa oprogramowania przeglądarki; wskazujemy jednakże na fakt, że w takiej sytuacji nie będziecie Państwo ewentualnie mogli korzystać w pełnym zakresie z wszelkich informacji tej strony internetowej. Dodatkowo można zapobiec przekazywaniu do Google danych tworzonych poprzez ciasteczka i odnoszących się do Państwa korzystania ze strony internetowej (wraz z Państwa adresem IP) oraz opracowywaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie Browser-Plugin (wtyczka programowa), dostępnej pod podanym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Korzystając z tej strony internetowej deklarujecie Państwo, iż wyrażacie zgodę na przetwarzanie przez Google uzyskanych o Was danych w sposób i w celach powyżej opisanych:"

» Warunki korzystania z Google

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG ogranicza system w celu ochrony swoich User Google Analitics za pomocą funkcji _anonymizeIp(). Wraz z wprowadzeniem tej funkcji dodatkowej przed każdym dalszym przetworzeniem adresu IP kasowane jest 8 ostatnich bitów. W ten sposób utrudniana jest identyfikacja osoby odwiedzającej stronę internetową. Możliwa pozostaje tylko globalna lokalizacja.

zurück weiter
Klicken Sie hier, um das Fenster zu schließen.

We have noticed that you are from the following country: United States
Möchten Sie evtl. lieber die deutsche Sprachversion nutzen?

Yes, please! No, thank you!

Klicken Sie hier, um das Fenster zu schließen.
Vom Merkzettel entfernen

Artikel wurde von Ihrem Merkzettel gelöscht

Zum Merkzettel hinzufügen

Artikel wurde Ihrem Merkzettel hinzugefügt