Pohled z ptačí perspektivy na areál firmy HARO v Stephanskirchen nedaleko Rosenheimu.

Zásady ochrany osobních údajů

Těší nás, že máte zájem o naši internetovou stránku a naše výrobky. Ochrana vašeho soukromí je pro společnost Hamberger Flooring GmbH & Co. KG velmi důležitá.
Níže jsou uvedeny podrobné informace o zacházení s vašimi osobními údaji.


1. Odpovědné osoby a kontaktní údaje:

Osobou odpovědnou za zpracování údajů je společnost Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, která zpracovává údaje poskytnuté zákazníky v souladu s ustanoveními Evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dle GDPR).
Kontaktní údaje odpovědných osob jsou:
Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Rohrdorfer Str. 133
83071 Stephanskirchen
Německo
Společnost Hamberger Flooring GmbH & Co. KG zastupuje výkonný člen správní rady a osobně ručící společník/komplementář: Společnost Hamberger Flooring Geschäftsführungs GmbH, Rohrdorfer Strasse 133, 83071 Stephanskirchen, Německo zastupovaná výkonným vedením: Peter Hamberger, Dr. Peter M. Hamberger, Uwe Eifert, Michael Paringer.
Kontaktní formulář
[email protected]
Těší nás, že máte zájem o naši internetovou stránku a naše výrobky. Ochrana vašeho soukromí je pro společnost Hamberger Flooring GmbH & Co. KG velmi důležitá.
Níže jsou uvedeny podrobné informace o zacházení s vašimi osobními údaji.

Hotline: +49 (0) 8031 – 700714
(Po – Čt 8:30 – 12:00 | 13:00 – 16:00 hod a Pá 8:30 – 12:00 hod)
Fax: +49 (0) 8031–700199

2. Přístupové údaje a hosting

Můžete navštívit naše webové stránky bez nutnosti poskytovat své osobní údaje.

Při každém vyvolání webové stránky webový server pouze automaticky ukládá tzv. soubor protokolu serveru, tzn. např. název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas načítání, množství přenesených dat a požadujícího poskytovatele (přístupové údaje) a dokumenty o vyvolání.


Tyto přístupové údaje jsou vyhodnocovány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu webové stránky a ke zlepšení naší nabídky. To slouží podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písmene f GDPR k zachování, v rámci zvážení zájmů, našich převažujících oprávněných zájmů na správné zobrazování našich nabídek .  Aby bylo zajištěno vaše právo na ochranu osobní údajů, budou všechny přístupové údaje vymazány nejpozději sedm dní po skončení návštěvy stránky.


Hostingové služby třetích stran

V rámci zpracování naším jménem nám třetí strana poskytuje služby pro hostování a zobrazování webových stránek. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které jsou převážně opodstatněné v zájmu zvážení našich zájmů, abychom správně prezentovali naši nabídku. Veškeré údaje shromážděné v rámci používání této webové stránky nebo v určených formulářích v elektronickém obchodě, jak je popsáno níže, budou zpracovány na jejich serverech. Zpracování na jiných serverech probíhá pouze v rámci popsaném zde.

Tento poskytovatel služeb se nachází v zemi Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.


3. Shromažďování údajů a jejich použití pro smluvní zpracování a otevření zákaznického účtu

Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně sdělíte v rámci vaší objednávky, při kontaktu s námi (například prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem), nebo při otevírání zákaznického účtu. Povinná pole jsou označena jako taková, protože v těchto případech bezpodmínečně potřebujeme dané údaje k plnění smlouvy, popř. k vyřízení vašeho dotazu nebo otevření zákaznického účtu a bez uvedení těchto údajů nemůžete dokončit objednávku a/nebo otevřít účet, ani nám nemůžete odeslat dotaz. Jaké údaje jsou shromažďovány, je zřejmé na příslušných vstupních formulářích. Používáme údaje, které jste sdělili, v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. b GDPR pro plnění smlouvy a zpracování vašich dotazů. Po ukončení smlouvy nebo vymazání vašeho zákaznického účtu, bude použití vašich údajů omezeno a po uplynutí daňové a obchodní lhůty pro uchování budou údaje vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s jejich dalším využitím, nebo si nevyhrazujeme další použití údajů, které je zákonně povolené a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení. Můžete kdykoli vymazat svůj zákaznický účet, to je možné provést buď zasláním zprávy na níže uvedené kontaktní možnosti nebo tak můžete učinit prostřednictvím k tomu určené funkce na zákaznickém účtu.


4. Předávání osobních údajů

Za účelem plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b GDPR předáváme vaše údaje přepravní společnosti odpovědné za doručení, pokud je to nutné pro dodání objednaného zboží. V závislosti na tom, jakého poskytovatele platebních služeb si vyberete během procesu objednávky, předáme zde shromážděné údaje o platbě úvěrové instituci pověřené platbou a popř. námi zvoleným poskytovatelům služeb v oblasti plateb, přesněji řečeno zvolené platební službě. Vybraní poskytovatelé platebních služeb sami částečně shromažďují tyto údaje, pokud si u nich vytvoříte účet. V takovém případě se musíte přihlásit k poskytovateli platebních služeb s přístupovými údaji během procesu objednávky. V tomto ohledu platí zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.

Předávání osobních údajů do této společnosti probíhá pouze v souvislosti s potřebou plnění smlouvy.


Poskytnutí osobních údajů poskytovatelům zasílatelských služeb

Pokud jste nám dali svůj výslovný souhlas během objednávky nebo po jejím zadání, na základě něj podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a GDPR poskytneme vaši e-mailovou adresu vybranému poskytovateli zasílatelských služeb za účelem sledování zásilky, a aby vás tento mohl kontaktovat před doručením za účelem oznámení doručení, popř. vás mohl kontaktovat ohledně domluvy na doručení.


Souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy na níže uvedené kontaktní možnosti nebo přímo na poskytovatele zasílatelských služeb na níže uvedené kontaktní adrese. Po odvolání vymažeme vaše údaje poskytnuté za tímto účelem, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů, nebo si nevyhrazujeme právo na další využití těchto údajů, což je povoleno zákonem, o kterém vás v tomto prohlášení informujeme.


United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG

Görlitzer Straße 1

41460 Neuss

Německo

https://www.ups.com/upsemail/input?loc=de_DE


5. Zasílání Newsletteru a reklamy e-mailem

Zasílání reklamy e-mailem s přihlášením k odběru Newsletteru

Pokud se přihlásíte k odběru našeho Newsletteru, použijeme požadované nebo odděleně poskytnuté údaje k pravidelnému zasílání Newsletteru e-mailem na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a GDPR.

Můžete se kdykoli odhlásit z odběru Newsletteru, to je možné provést buď zasláním zprávy na níže uvedené kontaktní možnosti, nebo tak můžete učinit prostřednictvím k tomu určenému odkazu v Newsletteru. Po odhlášení vymažeme vaši e-mailovou adresu, pokud jste výslovně neposkytli další souhlas k dalšímu používání vašich údajů za jiným účelem, nebo si nevyhrazujeme právo na další využití údajů, což je povoleno zákonem, o kterém vás v tomto prohlášení informujeme.

Zasílání reklamy e-mailem bez přihlášení k odběru Newsletteru a vaše právo na vznesení námitky

Pokud obdržíme vaši e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem zboží nebo služby a vy jste nevznesli žádnou námitku, vyhrazujeme si právo na základě čl. 7 odst. 3 GDPR pravidelně zasílat e-mailem nabídky výrobků z našeho sortimentu,  které jsou podobné výrobkům, jež jste si zakoupili. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které jsou převážně opodstatněné v zájmu zvážení našich zájmů na oslovení našich zákazníkům prostřednictvím reklamy.

Proti tomuto použití své e-mailové adresy můžete kdykoli vznést námitku, a to zasláním zprávy na níže popsané možnosti kontaktu nebo prostřednictvím vyhrazeného odkazu v reklamním e-mailu, aniž by vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů.

Newsletter zasílá náš poskytovatel služeb v rámci zpracování naší objednávky, jemuž předáme vaši e-mailovou adresu za tímto účelem.

Tento poskytovatel služeb se nachází v zemi Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.


Zasílání reklamy poštou a vaše právo vznést námitku

Kromě toho si vyhrazujeme právo používat vaše jméno a příjmení, jakož i poštovní adresu pro vlastní reklamní účely, např. zasílání zajímavých nabídek a informací o našich výrobcích poštou. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které jsou převážně opodstatněné v zájmu zvážení našich zájmů na oslovení našich zákazníkům prostřednictvím reklamy podle čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f GDPR.


6. Použití osobních údajů při zpracování plateb a k vystavení faktur

Při výběru platební metody „Faktura“ a poskytnutí k tomu požadovaného souhlasu s ochranou osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a GDPR budou osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, IP adresa, oslovení), společně s údaji potřebnými k provedení transakce (zboží, fakturovaná částka, splatnost, celková částka, číslo faktury, daně, měna, doba objednávky) předány pro účely zpracování platebního způsobu zvoleného zákazníkem našemu partnerovi

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Za účelem ověření totožnosti nebo bonity zákazníka podává náš partner dotazy a provádí sdělení u veřejně přístupných databází, jakož i u informačních úvěrových kanceláří. Poskytovatele, u nějž jsou získány informace a případně informace o bonitě na základě matematických a statistických postupů, stejně jako další informace o zpracování vašich údajů po poskytnutí našemu partnerovi

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., naleznete v jeho ochraně osobních údajů, která je zde: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE

Získané informace o statistické pravděpodobnosti selhání platby používá náš partner PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A pro vyvážené rozhodnutí o zřízení, provádění nebo ukončení smluvního vztahu. Máte možnost kontaktovat našeho partnera PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., předložit svůj názor a vznést námitku proti rozhodnutí.

Souhlas poskytnutý za účelem předání údajů v rámci zpracování objednávky může být kdykoli odvolán, a to i bez uvedení důvodů, s účinkem do budoucnosti.


7. Soubory cookie a analýza webové stránky

Aby byla návštěva naší webové stránky atraktivní a aby bylo možné použít určité funkce, zobrazit vhodné produkty nebo provádět průzkum trhu, používáme tzv. soubory cookie na různých stránkách. Ty slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které jsou převážně opodstatněné v zájmu zvážení našich zájmů na optimální zobrazení nabídek podle čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f GDPR. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou automaticky ukládány v koncovém zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou vymazány po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření vašeho prohlížeče (tzv. soubory cookies relace). Jiné soubory cookie zůstanou ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě (trvalé soubory cookie). Žádné soubory cookie nastavené touto webovou stránkou nikdy neobsahují vaše osobní údaje a slouží k účelu uložení vaší volby výrobku do nákupního košíku nebo k ukládání preferovaných výrobků.

Dobu ukládání najdete v přehledu nastavení souborů cookie ve svém webovém prohlížeči. Můžete nastavit prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a individuálně mohli rozhodovat o jejich přijetí nebo vyloučení přijetí souborů cookie pro konkrétní případy nebo obecně. Správa souborů cookie se v jednotlivých prohlížečích liší. Je popsána v menu Nápověda každého prohlížeče, kde je také vysvětleno, jak můžete nastavení souborů cookie změnit. Výše uvedené najdete v jednotlivých prohlížečích v následujících odkazech:

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html


V případě, že neschválíte používání souborů cookie, může dojít k omezení některých funkcí na naší webové stránce.


Více se o souborech cookie můžete dozvědět zde: https://www.haro.com/de/cookies.php


Používání služby Google (Universal) Analytics pro webovou analýzu

Pokud jste s tímto souhlasili podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a GDPR, tato webová stránka pro účely analýzy webových stránek společnosti Google (Universal) Analytics využívá službu pro webovou analýzu společnosti Google LLC (www.google.de). Služba Google (Universal) Analytics používá metody, které umožňují analyzovat vaše chování na webových stránkách, například soubory cookie. Automaticky shromážděné informace používáním této webové stránky jsou obvykle přeneseny na server Googlu v USA a tam uloženy. Aktivací anonymizace IP adresy na této webové stránce se vaše IP adresa zkrátí před přenosem v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech dojde k přenosu úplné IP adresy na server Googlu v USA a tam bude zkrácena. Anonymní IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude v podstatě propojena s dalšími daty Googlu. Po zániku účelu a poté, co ukončíme používání služby Google Analytics, budou údaje shromážděné v této souvislosti vymazány.


Společnost Google LLC sídlí ve Spojených státech amerických a je certifikována podle štítu ochrany soukromí EU a USA. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde. Na základě dohody mezi USA a Evropskou komisí Komise stanovila vhodnou úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované podle štítu ochrany osobních údajů.


Souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem stažením a instalací pluginu prohlížeče z následujícího dostupného odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Tím zabráníte shromažďování údajů generovaných soubory cookie a souvisejících s používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google.


Jako alternativu k pluginu prohlížeče můžete klepnutím na tento odkaz zabránit v budoucnu shromažďování pomocí služby Google Analytics na těchto stránkách. Ve vašem koncovém zařízení je uložen soubor cookie pro odhlášení. Pokud vymažete své soubory cookie, budete vyzváni, abyste znovu poskytli svůj souhlas.


8. Sociální média a pluginy

Použití sociálních pluginů z Facebooku, Googlu, Twitteru, Instagramu, Pinterestu, Xing prostřednictvím „řešení dvojího kliknutí“

Naše webové stránky používají tzv. sociální pluginy („pluginy“) ze sociálních sítí. Aby bylo možné zvýšit ochranu vašich osobních údajů při návštěvě našich webových stránek, jsou pluginy integrovány do webu pomocí takzvaného „řešení dvojího kliknutí“. Tato integrace zajišťuje, aby při návštěvě stránky našeho webu, která obsahuje takové pluginy, nebylo vytvořeno žádné spojení se servery příslušné sociální sítě. Teprve až aktivujete pluginy, váš prohlížeč vytvoří přímé připojení k serverům příslušné sociální sítě.

Obsah příslušného pluginu je pak přenášen přímo do vašeho prohlížeče přidruženým poskytovatelem a integrován do stránky. Integrací pluginů poskytovatelé obdrží informace, které váš prohlížeč získal na odpovídající stránce našeho webu, a to i v případě, že nemáte profil u příslušného poskytovatele nebo v dané chvíli nejste přihlášeni. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny vaším prohlížečem přímo na server příslušného poskytovatele (případně do USA) a uloženy tam. Pokud interagujete s pluginy, například klepnutím na tlačítko „To se mi líbí“ nebo „Sdílet“, odpovídající informace jsou také přenášeny přímo na server poskytovatele a uloženy tam. Informace budou také zveřejněny v sociální síti, a tak zobrazeny vaše kontakty. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které převažují v souvislosti se zvažováním zájmů, při optimálním marketingu naší nabídky podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR.

Účel a rozsah sběru údajů a další zpracování a použití údajů poskytovateli, jakož i možnost kontaktu a vaše související práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele:

http://www.facebook.com/policy.php

https://twitter.com/privacy

https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

https://help.instagram.com/155833707900388

https://about.pinterest.com/de/privacy-policyYoutube video pluginy

Na této webové stránce je integrován obsah poskytovatelů třetích stran. Tento obsah poskytuje společnost Google LLC („Poskytovatel“).

Youtube provozuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

U videí z YouTube, která jsou součástí naší webové stránky, je povoleno rozšířené nastavení ochrany osobních údajů. To znamená, že Youtube neshromažďuje a neukládá žádné informace o návštěvnících webových stránek, pokud nepřehrávají videa. Integrace videí slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které převažují v souvislosti se zvažováním zájmů, při optimálním marketingu naší nabídky podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR.

Účel a rozsah sběru údajů a další zpracování a použití údajů poskytovateli a vaše související práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.


Chcete-li zabránit nastavení měřicích souborů cookie Google Analytics, můžete zabránit ukládání souborů cookie nastavením příslušného softwaru prohlížeče. Upozorňujeme však, že pokud to uděláte, je možné, že nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v celém jejich rozsahu.

Můžete také zabránit tomu, aby se údaje získané ze souborů cookie o užívání tohoto webu (včetně vaší IP adresy) zasílaly na Google a následnému zpracování těchto informací Googlem, a to tak, že si stáhnete plugin pro prohlížeč z následujícího odkazu a nainstalujete si ho: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Jako alternativu k pluginu prohlížeče můžete využít možnost klepnutím na tento odkaz zabránit v budoucnu shromažďování pomocí služby Google Analytics na těchto stránkách. Ve vašem koncovém zařízení je uložen soubor cookie pro odhlášení. Pokud vymažete své soubory cookie, musíte znovu kliknout na odkaz.


9. Fonty Google:

Za účelem začlenění externích fontů pomocí fontů Google budou osobní údaje zákazníka poskytnuty společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tyto webové stránky používají fonty Google k integraci externích sad písem. Společnost Google přitom poskytuje dané sady písmen. Když zákazník přistupuje k této webové stránce, jsou do mezipaměti prohlížeče zákazníka vloženy požadované sady písmen, aby správně zobrazovaly texty a sady písmen na stránce.

Za tímto účelem jsou informace, které jsou obvyklé při vyvolání na webové stránce, zejména IP adresa zákazníka a URL odkazovače, přenášeny na server Google Inc. Další informace zákazník získá na https://developers.google.com/fonts/faq a v ochraně osobních údajů společnosti Google https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Bez poskytnutí souhlasu osobní údaje zákazníka budou postoupeny jiným třetím stranám pouze tehdy, pokud je postoupení založeno na zákonném příkazu.


10. Doba uchovávání

Při ukončení smlouvy, včetně úplného zaplacení zákazníkem, budou osobní údaje zákazníků zablokovány, ale z právních důvodů musí zůstat uložené. Tyto údaje již nebudou dostupné pro další použití. Po vypršení právního důvodu budou tyto zablokované údaje vymazány.

V případě, že zákazník použije kontaktní formulář, osobní údaje budou použity po celou dobu plnění žádosti. Následně musí být údaje, které musí být uchovávány z právních důvodů, zablokovány. Tyto údaje již nebudou dostupné pro další použití. Po vypršení právního důvodu budou tyto zablokované údaje vymazány.

Odpovědné osoby podléhají různým zákonným povinnostem týkajícím se uložení a dokumentace, které vyplývají zejména ze všeobecného daňového zákoníku. V něm uvedené lhůty pro uchovávání a dokumentaci jsou dva roky až deset let. Doba uchovávání závisí rovněž na zákonných promlčecích lhůtách, které jsou obvykle dle občanského zákoníku tři roky, v určitých případech se ale může jednat o až třicet let.


11. Kontaktní možnosti a vaše práva

Jako dotčená osoba máte tato práva:

- v souladu s čl. 15 GDPR právo požadovat informace o osobních údajích, které zpracováváme v rozsahu uvedeném v tomto dokumentu;

- v souladu s čl. 16 GDPR právo požadovat okamžitou opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které uchováváme;

- v souladu s čl. 17 GDPR právo požadovat vymazání svých osobních údajů, které uchováváme, pokud nejsou potřeba pro další zpracování

- k uplatnění práva na svobodu projevu a informace;

- k plnění právní povinnosti;

- z důvodů veřejného zájmu nebo

- k uplatnění nároku, práva nebo obhajobě právních nároků

je možné uplatnit;

- v souladu s čl. 18 GDPR právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud

- zpochybníte správnost údajů o vás;

- je zpracování údajů nezákonné, ale odmítnete jejich vymazání;

- údaje již nepotřebujeme, ale přesto jsou potřeba k uplatnění, výkonu nebo obhajování právních nároků nebo

- jste vznesli námitku v souladu s čl. 21 GDPR proti zpracování;

- v souladu s čl. 20 GDPR máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o předání jiné odpovědné osobě;

- v souladu s čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového orgánu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový orgán vašeho obvyklého místa bydliště nebo práce nebo na naše ústředí společnosti.


Kontakt pro ochranu osobních údajů

Budete-li mít nějaké otázky ke shromažďování, zpracování nebo použití vašich osobních údajů nebo chcete-li požádat o informace týkajících se vašich osobních údajů, jejich zablokování nebo vymazání, obraťte se, prosím, na naši osobu odpovědnou za  ochranu osobních údajů:

Dipl.-Inf.(FH) Tim Prinz, Prinz Service & Entwicklung GmbH

Liebigstr. 9, 91166 Schwabach DE

E-mail: [email protected]


Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje k zachování, v rámci zvážení zájmů, našich převažujících oprávněných zájmů o osobní údaje, jak je vysvětleno výše, můžete vznést námitku proti zpracování s účinností do budoucna. Pokud je zpracování pro účely přímého marketingu, můžete toto právo kdykoli uplatnit, jak je popsáno výše. Co se týče zpracování pro jiné účely, máte právo vznést námitku pouze při předložení důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace.


Pokud uplatníte své právo na vznesení námitky, nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje pro tyto účely, nicméně můžeme prokázat vážné a legitimní důvody pro zpracování, které převáží vaše zájmy, práva a svobody, nebo když je zpracování prováděno za účelem zjištění, výkonu nebo obrany právních nároků.


To neplatí, pokud je zpracování určeno pro účely přímého marketingu. Pak nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje za tímto účelem.


Stephanskirchen, 24. května 2018

We have noticed that you are from the following country: United States
Would you prefer to use the English language version?

Yes, please! No, thank you!

Kliknutím sem zavřete okno.