HARO Dřevěné podlahy vám nabízejí jedinečný komfort při chůzi.

Zásady ochrany osobních údajů

Těší nás, že máte zájem o náš web. Ochrana vašeho soukromí je pro společnost Hamberger Flooring GmbH & Co. KG velmi důležitá. Níže jsou uvedeny podrobné informace o nakládání s vašimi osobními údaji.

Sběr, zpracování a použití osobních údajů
Můžete navštívit náš web bez nutnosti poskytovat své osobní údaje. Ukládáme - a to i v případě, že návštěva probíhá přes odkaz na Newsletter - pouze přístupové údaje bez vztahu k jednotlivcům, jako např.
- jméno vašeho poskytovatele internetových služeb
- stránku, ze které jste nás navštívili
- název požadovaného datového souboru

Shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme vaše údaje pro vyřízení objednávek v případě vašeho nákupu a eventuální následné reklamace a reklamní účely. Osobní údaje jsou shromažďovány, když nám je dobrovolně poskytnete v rámci objednávky zboží, při otevření zákaznického účtu nebo při registraci k odběru Newsletteru.

Právo vznést námitky proti použití osobních údajů pro účely reklamy, průzkumu trhu či veřejného mínění
Samozřejmě můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas s dalším použitím svých osobních údajů k reklamním a marketingovým účelům jednoduchým sdělením, a to i pro účely, kdy je využití povolené zákonem bez vašeho souhlasu (např. poštovní reklama), přitom vám nevzniknou jiné náklady než náklady na přenos informací dle základních sazeb. Toto oznámení nepředstavuje poskytnutí souhlasu z vaší strany pro využití vašich osobních údajů pro reklamní účely. Vaše osobní údaje dále předáváme poskytovateli služeb v rámci vykonání služby doručení vaší objednávky.
Máte-li nějaké námitky proti zpracování svých údajů, můžete kdykoli odvolat svůj souhlas zasláním e-mailu na info@haro.de nebo písemné žádosti poštou na Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, Rohrdorfer Str. 133, 83071 Stephanskirchen (Německo).

Právo na přístup
Podle spolkového zákona máte právo na bezplatný přístup k vaším uloženým osobním údajům, jakož i právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Zasláním e-mailu na info@haro.de nebo písemné žádosti poštou na Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, Rohrdorfer Str. 133, 83071 Stephanskirchen (Německo) můžete požádat o poskytnutí informací o vašich osobních údajích uložených u společnosti Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, požadovat jejich vymazání nebo zablokování.

E-mailová reklama (se přihlášením k odběru Newsletteru)
Pokud jste se samostatně přihlásili k odběru Newsletteru, bude vaše e-mailová adresa použita k těmto konkrétním reklamním účelům, dokud se z odběru Newsletteru neodhlásíte. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit, přitom vám nevzniknou jiné náklady než náklady na přenos informací dle základních sazeb.

Použití souborů cookie
Na našem webu používáme tzv. soubory cookie. Soubory cookie jsou malé datové soubory, které jsou uloženy na váš datový disk a slouží ke specifickému nastavení a výměně údajů s naším systémem pomocí vašeho prohlížeče. Toto uložení nám pomáhá přizpůsobit vám odpovídajícím způsobem náš web a usnadňuje vám jeho používání, například uložením vašich specifických zadaných údajů, takže je nemusíte neustále zadávat. Váš prohlížeč vám umožňuje nastavit omezené používání souborů cookie, to však může vést k tomu, že naše nabídka pro vás nebude fungovat popř. bude fungovat omezeně. Soubory cookie zde můžete také vymazat.

Relační soubory cookie
Relační soubory cookie (neboli dočasné) budou po uzavření prohlížeče znovu vymazány.

Trvalé soubory cookie
Používáme také soubory cookie, které zůstanou na vašem pevném disku. Lhůta jejich platnosti je pro vaše pohodlí nastavena na určité datum v budoucnosti. Při další návštěvě se pak automaticky rozpozná, že jste u nás už byli a jaké vstupy a nastavení upřednostňujete. (tzv. trvalé soubory cookie).

Více se o souborech cookie můžete dozvědět zde: https://www.haro.com/en/cookies.php

Bezpečnost údajů
Vaše platební údaje budou při procesu objednávky přeneseny přes internet zakódovaně. Zajišťujeme náš web a jiné systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, zničení, přístupu, změně a šíření neoprávněnými osobami. Pokud počítač používat společně s dalšími osobami, měli byste se svými přístupovými informacemi nakládat jako s důvěrnými a okno prohlížeče zavřít poté, co jste ukončili komunikaci s námi.

Kontakt pro ochranu osobní údajů
Budete-li mít nějaké otázky ke shromažďování, zpracování nebo použití vašich osobních údajů nebo chcete-li požádat o informace týkajících se vašich osobních údajů, jejich zablokování nebo vymazání, obraťte se, prosím, na našeho inspektora ochrany osobních údajů:

Dipl.-Inf.(FH) Tim Prinz, Prinz Service & Entwicklung UG
Liebigstr. 9, 91166 Schwabach
E-Mail: datenschutzbeauftragter@hamberger-flooring.de

>K sociálním pluginům / sociálním sítím:
Aby byly naše internetové stránky atraktivnější a jejich používání snadnější, spolupracujeme s vybranými partnery (Facebook, Twitter, Google). Tyto platformy mohou být propojeny přes tzv. sociální pluginy (dále jen pluginy) na náš web a je možné je rozpoznat podle zobrazeného loga. Při návštěvě některé ze stránek našeho webu, která obsahuje takový plugin, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení s daným serverem externího spolupracovníka. Slouží především k zobrazení obsahu pluginu. Obsah pluginů je tak přenesen přímo od externího spolupracovníka na váš prohlížeč a z něj propojen na příslušný web. Proto nemáme žádný vliv na obsah dat, která jsou shromažďována prostřednictvím příslušného pluginu a informujeme vás o tom v rámci našich aktuálních informací: Naši spolupracovníci pravidelně získávají vaši IP adresu a další data o vašem zařízení. Proto obdrží informace o tom, že uživatel s určitou IP adresou v danou chvíli navštěvuje náš web. Pokud jste současně přihlášeni se svým uživatelským účtem u daného externího spolupracovníka, může tento přiřadit vaši návštěvu našeho webu k vašemu uživatelskému účtu. Pokud nechcete, aby tyto informace byly propojeny s vaším uživatelským účtem, musíte se před návštěvou našeho webu odhlásit u příslušného poskytovatele. Při interakci s pluginem, např. při stisknutí tlačítka „To se mi líbí“ na Facebooku nebo při zanechání komentáře, budou příslušné informace odeslány prohlížečem spolupracovníkovi a tam uloženy. Za určitých okolností může náš spolupracovník v tomto případě uložit také soubor cookie do vašeho počítače, který bude po zavření prohlížeče vymazán. V nastavení svého prohlížeče se můžete sám/a rozhodnout, zda souhlasíte s ukládáním souborů cookie či nikoli. Upozorňujeme, že server partnerů může být umístěn v USA nebo jiných mimoevropských zemích. Místní právní předpisy o ochraně osobních údajů v daných zemích, např. související s policejní nebo regulační pravomocí se mohou lišit od německého právního přístupu. Účel a rozsah sběru dat externích spolupracovníků a další zpracování a použití vašich údajů, jakož i související práva a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů příslušného spolupracujícího partnera, který je propojen s naším webem. Máte-li nějaké dotazy týkající se sběru, zpracování nebo používání vašich údajů souvisejících se spolupracujícím partnerem nebo chcete-li požádat o informace o vašich osobních údajích, zpřístupnění, zablokování nebo jejich vymazání, můžete se obrátit na uvedenou kontaktní adresu příslušného spolupracujícího partnera.

Webový nástroj pro sledování
Tento web používá nástroj Google Analytics, službu pro analýzu webu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookie“, textové soubory, které jsou uloženy na váš počítač a umožňují analýzu vašeho používání webu. Informace generované souborem cookie o vašem používání tohoto webu jsou obvykle přeneseny na server Googlu v USA a tam uloženy. Pokud aktivujete anonymizaci IP adresy na tomto webu, vaše IP adresa bude předtím Googlem zkrácena, a to v rámci členských zemí Evropské unie nebo v dalších smluvních zemích smlouvy o evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech dojde k přenosu úplné IP adresy na server Googlu v USA a tam bude zkrácena. Jménem provozovatele tohoto webu Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, vytvoření zpráv o aktivitě na webu a ke zlepšení dalších služeb souvisejících s využitím webu a internetu. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude propojena s dalšími daty Googlu. Příslušným nastavením svého prohlížeče můžete zakázat ukládání souborů cookie. Nicméně zde bychom rádi poukázali na to, že v takovém případě nebudete moci využít v plném rozsahu všechny funkce tohoto webu.

Můžete také zabránit tomu, aby se údaje získané ze souborů cookie o užívání tohoto webu (včetně vaší IP adresy) zasílaly na Google a následnému zpracování těchto informací Googlem, a to tak, že si stáhnete plugin pro prohlížeč z následujícího odkazu a nainstalujete si ho: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

» Google Privacy Policy

Společnost Flooring GmbH & Co. KG se omezuje na ochranu své User Google Analytics funkcí _anonymizeIp(). Přidáním této dodatečné funkce bude před každým dalším zpracováním IP adresy žádajícího návštěvníka smazáno posledních 8 bitů. Tím je ztížena identifikace návštěvníků webu. Stále možná je pouze hrubá lokalizace.

Stav: 30.5.2016

Kliknutím sem zavřete okno.

We have noticed that you are from the following country: United States
Would you rather use the German language version?

Yes, please! No, thank you!

Kliknutím sem zavřete okno.