Udržitelnost zdrojů určuje u HARO každodenní jednání.

Trvalé obhospodařování a životní prostředí

Trvalé obhospodařování je naším mottem již 150 let

Kdo vyrábí výrobky z přírodních materiálů jako my, nemůže pracovat proti přírodě, musí pracovat společně s ní. Více než 150 let historie firmy dává tušit, jak udržitelnost a ekologie podmiňuje naši každodenní práci. Naše certifikace potvrzují náš skutečný závazek v této oblasti: Dřevo, které používáme, je certifikováno podle PEFC, tj. z trvale udržitelného obhospodařování lesů. Používáme převážně domácí dřeviny, kratšími přepravními vzdálenostmi tak zatěžujeme životní prostředí podstatně méně. Dvě třetiny smrkového dřeva používaného pro podklad VÍCEVRSTVÝCH DŘEVĚNÝCH PODLAH HARO dokonce pochází přímo z regionu.

Naše nejvyspělejší výrobní technologie jsou z hlediska životního prostředí krokem správným směrem, díky tomu můžeme zaručit vysoký výnos surovin při maximálním využití cenných zdrojů. Náš způsob myšlení orientovaný na udržitelnost se odráží také v dodávkách energie: už od roku 1971 využíváme dřevěný odpad z naší výroby k výrobě zelené elektřiny, kterou nejenže používáme v naší firmě, ale také odvádíme do veřejné elektrické sítě. A ještě víc, využíváme také vlastní vodní elektrárnu v areálu společnosti pro ekologickou výrobu elektřiny. V roce 1998, jako jedna z prvních firem působících v oblasti dřevozpracujícího průmyslu, společnost Hamberger získala certifikaci podle DIN EN 14001 a byla ověřena podle eko-auditu EU: Environmentální odpovědnost firmy s regionálními kořeny a dlouhou tradicí rozpoznáte již na první pohled díky certifikaci ekoznačky „Modrého anděla“.

Ve společnosti Hamberger Flooring GmbH & Co. KG jsme se zavázali k tomu,

  • že při každodenní práci budeme dbát na maximální efektivitu;

  • že zabráníme zbytečné dopravě;

  • že důležité zdroje budeme používat uvědoměle a co nejefektivněji;

  • že suroviny pro výrobu budeme volit s maximální péčí;

  • že se zcela vyhneme zpracovávání nebezpečných škodlivin pro životní prostředí;

  • že budeme striktně dodržovat všechny předpisy o životním prostředí.

Play Celenio by HARO
Kliknutím sem zavřete okno.

We have noticed that you are from the following country: United States
Would you prefer to use the English language version?

Yes, please! No, thank you!

Kliknutím sem zavřete okno.