HARO Dřevěné podlahy vám nabízejí jedinečný komfort při chůzi.

Podmínky účasti

pro vánoční soutěž „Zlaté vánoce“ na www.haro.com/cz/akce/vanoce/soutez.php

1. Pořadatel

Tato soutěžní hra není v žádném spojení s Facebookem nebo Instagramem a Facebook ani Instagram ji nesponzoruje, neorganizuje ani nepodporuje. Všechny dotazy k příslušné soutěži nesmí být směřovány na Facebook nebo Instagram, ale na

pořadatele výherní soutěže, společnost Hamberger Flooring GmbH & Co. KG.
Rohrdorfer Str. 133
83071 Stephanskirchen
Německo
E-mail: [email protected]

2. Oprávnění k účasti

K účasti jsou oprávněny všechny osoby, které dosáhly v okamžiku účasti 18 let. Zaměstnanci společnosti Hamberger Flooring GmbH & Co. KG a všechny fyzické nebo právnické osoby, které se podílejí na organizaci a realizaci této výherní soutěže, a také jejich příbuzní jsou z účasti v soutěži vyloučeni.

Účast proběhne odesláním formuláře účasti na adrese www.haro.com/cz/akce/vanoce/soutez.php. Účastníci jsou povinni poskytnout pravdivé a úplné údaje. Účastníci s pseudonymem a nepravdivými údaji nejsou oprávněni se zúčastnit.

3. Podmínky účasti

Účast v soutěži probíhá na soutěžní stránce speciálně vytvořené k tomuto účelu na webových stránkách značky HARO www.haro.com společnosti Hamberger Flooring GmbH & Co. KG. Účast v soutěži je možná v období od 30. 11. 2018 do 16. 12. 2018 23:59 (SEČ). Účast v soutěži je bezplatná. Účastník soutěže se výherní soutěže účastní tím, že správně odpoví na otázky uveřejněné na stránce www.haro.com/cz/akce/vanoce/soutez.php a poté do připraveného formuláře zadá své správné kontaktní údaje.

Účast v soutěži podléhá těmto podmínkám účasti a podmínkám používání společnosti Hamberger Flooring GmbH & Co. KG. Účastí potvrzenou odesláním soutěžního formuláře účastníci soutěže souhlasí s těmito podmínkami účasti.

Odesláním soutěžního formuláře uděluje účastník společnosti Hamberger Flooring GmbH & Co. KG právo kontaktovat jej po ukončení soutěže e-mailem za účelem oznámení výhry a zaslání správných odpovědí. Dále účastník souhlasí s tím, že v případě jeho vítězství bude v rámci zveřejnění vítězů uvedeno v prezentaci značky HARO na sociálních médiích a na soutěžní stránce (www.haro.com/cz/akce/vanoce/soutez.php) jeho jméno a bydliště. Účastník soutěže souhlasí s tím, že může být použito celé jeho jméno nebo jeho část.

Alternativní účast se může uskutečnit prostřednictvím pošty:

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
„Zlaté Vánoce“
P. O. Box 100353
83003 Rosenheim
NĚMECKO

Speichern

4. Výhry, určení výherce a oznámení

Ze všech platných zásilek budou určeni tři vítězové. Vítěz je ten účastník, který správně odpověděl na většinu otázek. Pokud existuje více účastníků se stejným počtem správných odpovědí, rozhoduje o umístění los.

Výhrami jsou:
1. místo: zlatý prut o hmotnosti 2,5 gramů v hodnotě asi 100 €
2. místo: nákupní poukaz Amazon v hodnotě 70 €
3. místo: nákupní poukaz IKEA v hodnotě 40 €

Vítězové budou informováni e-mailem pravděpodobně od 17. 12. 2018 a poté budou zveřejněni v prezentaci značky HARO na sociálních médiích a na soutěžní stránce (www.haro.com/cz/akce/vanoce/soutez.php).

V e-mailu oznamujícím výhru budete požádáni o uvedení správné adresy pro zaslání ceny. Výherce je povinen uvést pravdivé údaje svého jména a bydliště, aby bylo zaručeno správné doručení výhry.

Vyplacení v hotovosti nebo výměna výher je vyloučena. Pokud by účastník výhru nepřevzal, zaniká na ni nárok.

Konečný termín pro zaslání je 16. 12. 2018. V případě účasti poštou musí být Vaše zpráva doručena nejpozději dne 17. 12. 2018 společnosti Hamberger Flooring GmbH & Co. KG. Společnost Hamberger Flooring GmbH & Co. KG může podle vlastního uvážení lhůtu prodloužit nebo zkrátit. Účastníkům z toho nevznikají žádné nároky.

5. Zvláštní práva

Společnost Hamberger Flooring GmbH & Co. KG si vyhrazuje právo kdykoli podle vlastního uvážení a bez uvedení důvodu vyloučit nebo vyškrtnout účastníky z účasti. To platí zejména v případě, pokud lze předpokládat, že účastníci porušili tyto podmínky účasti, autorská práva a také jiné zákony a předpisy nebo nedodrželi základní principy podmínek účasti. Rozhodnutí o odmítnutí účastníků je konečné. Společnost Hamberger Flooring GmbH & Co. KG nenese žádnou odpovědnost za správnost, přiměřenost a kvalitu předložených obsahů. Jakákoli povinnost náhrady škody společnosti Hamberger Flooring GmbH & Co. KG nebo spolupracujícího partnera, jejích orgánů, zaměstnanců a pověřenců při plnění ze soutěže nebo v souvislosti s ní, z jakéhokoli právního důvodu, se omezuje na případy úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti, pokud je to právně přípustné.

Pokud bude zjištěno, že nebyly dodrženy podmínky účasti, bude účastník diskvalifikován a jeho místo zaujme výherce nacházející se v pořadí za ním.

Pokud by z jakéhokoli důvodu nebylo možné výhru poskytnout, vyhrazuje si společnost Hamberger Flooring GmbH & Co. KG právo udělit náhradní cenu stejné hodnoty.

Výherní soutěž podléhá výhradně právu Spolkové republiky Německo. Právní cesta je vyloučena.

DISANO by HARO SmartAqua Plank 1-Strip 4VM Oak Columbia Nature* brushed
Zjistit více

DISANO by HARO SmartAqua

Plank 1-Strip 4VM Oak Columbia Nature* brushed

HARO DŘEVĚNÉ PODLAHY 4000 Plank 1-Strip 2V Oak Markant brushed
Zjistit více

HARO DŘEVĚNÉ PODLAHY 4000

Plank 1-Strip 2V Oak Markant brushed

HARO DŘEVĚNÉ PODLAHY PROFESSIONAL 4000 Strip Allegro Merbau
Zjistit více

HARO DŘEVĚNÉ PODLAHY PROFESSIONAL 4000

Strip Allegro Merbau

parkettmanufaktur by HARO 4000 Carré Oak Selectiv
Zjistit více

parkettmanufaktur by HARO 4000

Carré Oak Selectiv

HARO DŘEVĚNÉ PODLAHY 4000 Plank 1-Strip 4V Smoked Oak Sauvage brushed
Zjistit více

HARO DŘEVĚNÉ PODLAHY 4000

Plank 1-Strip 4V Smoked Oak Sauvage brushed

HARO Laminátové podlahy TRITTY 100 Plank 1-Strip Bavarian Beech* brushed
Zjistit více

HARO Laminátové podlahy TRITTY 100

Plank 1-Strip Bavarian Beech* brushed

HARO Laminátové podlahy TRITTY 100 Plank 1-Strip Oak Light Grey* authentic
Zjistit více

HARO Laminátové podlahy TRITTY 100

Plank 1-Strip Oak Light Grey* authentic

parkettmanufaktur by HARO Tile Basket 4V African Oak
Zjistit více

parkettmanufaktur by HARO

Tile Basket 4V African Oak

HARO DŘEVĚNÉ PODLAHY 4000 Plank 1-Strip 2V Oak Light White Sauvage brushed
Zjistit více

HARO DŘEVĚNÉ PODLAHY 4000

Plank 1-Strip 2V Oak Light White Sauvage brushed

Kliknutím sem zavřete okno.

We have noticed that you are from the following country: United States
Would you rather use the German language version?

Yes, please! No, thank you!

Kliknutím sem zavřete okno.

HARO Webloader